Pod dachami Paryża Ziemia nie kręci się wokół Słońca, Ziemia kręci się wokół Paryża